SUNA ACUM
+40 743 788.787
0Item(s)

Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi.

Product was successfully added to your shopping cart.

Termeni si Conditii

 

Termeni și condiții de cumpărare on-line

  Vă mulțumim că ați ales să cumpărați produsele noastre în condiții de siguranță și rapiditate, oferindu-vă servicii de bună calitate, avand în vedere că deviza noastră este

“ cumpărătorul fericit, implinit și bine informat”.

   În viziunea lui Platon “Fericirea cuprinde cinci părți. O parte este a lua hotărâri bune – a doua este a avea simțuri bune și sănătate trupească – a treia este reușita în tot ceea ce intreprinzi - a patra reputația bună printre oameni și a cincea abudența de bani și a bunurilor folositoare pentru viată”

 

Nu poate exista cunoaștere fără informare, și putere fără cunoaștere.

Pentru a achiziționa produsele noastre, este necesar să respectați termenii și condițiile care ne fac împreună siguri de prosperitatea noastră comună.

Considerăm că simpla accesare a acestui site, de plano  insușiți aceste condiții,

de facto vă obligați a le respecta.

Prin urmare, reiterăm, dacă ați comandat unul sau mai multe produse, înțelegem că ați fost de acord cu toate termenele și condițiile inserate mai jos, și implicit avem acordul dumeavoastră că le respectați întocmai.

Credem într-o colaborare foarte bună și plăcută mai ales că în viața dumneavoastră și în casa dumneavoastra aducem un plus de strălucire și bogație îmbrăcate într-un cadru legal și fără echivoc.

Libertatea este un bun care permite omului să se bucure de toate celelalte bunuri ale sale.

          Designul, modelele bijuteriilor expuse și conținutul textului disponibil, aparține în exclusivitate firmei TIARA LUXURY, căzând sub incidența Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu toate modificările și completările ulterioare. Site-ul nostru www.tiaraluxury.ro este proprietatea exclusivă a firmei TIARA LUXURY, precum și drepturile asupra mărcilor, ornamentelor și toate celelalte derivate din acestea.

 

COMANDAȚI ACUM DIRECT ÎN MAGAZINUL NOSTRU SAU ON-LINE

 

 

I. INCHEIEREA CONTRACTULUI LA DISTANȚĂ

I.1.Părțile contractante

Încheiat între:

S.C. TIARA LUXURY S.R.L., cu sediul social în  Zalău, Str. Crișan, bloc T 159 scara D, ap.15, județul Sălaj înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sălaj cu nr. J 31/121/2010,  CF RO 26741296 , cont RO09BTRL03201202270728XX deschis la BANCA TRANSILVANIA filiala Zalău.punct de lucru în municipiul  Zalău, județul Sălaj, Bulevardul Mihai Viteazu nr.14, bloc O 2 – parter Complex“ GALERIILE MESEȘ” (sub UPC),  BIJUTERIA TIARA  în calitate de prestator de servicii, denumită în continuare VÂNZATOR.

și

Client, persoana fizică  sau juridică indentificată cu datele menționate și confirmate de acesta în Modelul de Comandă, ca parte integrantă a acestui Contract de Vânzare la distanță, în format electronic, în calitate de cumpărător, denumit în continuare CLIENT.

Au convenit la încheierea prezentului contract de vânzare - cumpărare în următoarele condiții:

I.2. Contractul se consideră încheiat de către părți prin acceptarea fără rezerve a ofertei noastre, prin simpla manifestare de voință a dumneavoastră de a comanda produsele noastre. În acest sens vă obligați să respectați exigențele bunei – credințe.

I.3. Partea care inițiază, continuă sau rupe negocierile contrar bunei – credințe răspunde pentru prejudiciul cauzat celelaltei părți. Pentru stabilirea acestui prejudiciu se va ține seama de cheltuielile angajate în vederea negocierilor, de renunțarea de către cealaltă parte la alte oferte și de împrejurări asemănătoare.

 I.4. Când o informație confidențială este comunicată de către o parte în cursul negocierilor, cealaltă parte este ținută să nu o divulge și să nu o folosească în interes propriu, indiferent dacă se incheie sau nu contractul. Incălcarea acestei obligații atrage răspunderea părții în culpă.

 I.5. Contractul se incheie în momentul și în locul în care dumneavoastră acceptați oferta noastră, prin săvârșirea unui act sau fapt concludent, prin trimiterea datelor dumneavoastră de contact și solicitarea dumneavoastră pentru cumpărarea unui produs, prin lansarea comenzii.

 I.6.Oferta și acceptarea sunt emise în forma expusă mai jos, după cum urmează. O propunere constituie oferta de a contracta dacă aceasta conține suficiente elemente pentru formarea contractului și exprimă intenția noastră de a ne obliga în cazul acceptării ei de către dumneavoastră.

 I.7. Răspunsul dumneavoastră la oferta noastră nu va fi luată în considerare dacă cuprinde modificări sau completări care nu corespund ofertei primite, nu respectă condițiile prestabilite.

I.8. Acceptarea poate fi retrasă atunci cand ajunge la noi înainte de intrarea în producție a comenzii. Comunicarea acceptării sau retragerea ei, trebuie făcută prin mijloace cel puțin la fel de rapide ca cele folosite de noi, si telefonic.

I.9. Consimțământul dumneavoastră trebuie să fie serios, liber și exprimat în cunoștință de cauză în momentul lansării comenzii.

I.10. Partea care este victima unei erori nu se poate prevala de aceasta, contrar exigențelor bunei – credințe.

I.11.Constituie violență și temerea insuflata prin amenințarea cu exercițiul unui drept facută cu scopul de a obține avantaje injuste.

I.12. Prezentul contract va fi interpretat și încheiat în forma ceruta așa cum este postat pe site-ul nostru www.tiaraluxury.ro, și nu lasă vreo îndoială asupra intenției de a produce efectele juridice corespunzătoare.

 

II. Obiectul contractului încheiat la distanță

II.1.Obiectul contractului îl reprezintă operațiunea juridică, precum vânzarea produselor noastre - bijuteriile aflate în gestiunea noastră, convenite prin prezentul contract, prin întocmirea modelului de comandă, care face parte integrantă din prezentul contract, astfel cum aceasta reiese din asamblul drepturilor și obligațiilor contractuale.

II.2.Modelul de comandă afișat pe site-ul nostru www.tiaraluxury.ro, constată încheierea prezentului contract, reprezentând forța probantă a încheierii acestuia.

II.3.Modelul de comandă afișat în câmpul “ lansare comanda” urmează a fi întocmit de către compărător cu datele sale personale reale și confirmate prin trimiterea/ transmiterea acesteia la vânzător în format electronic.

II.4.Obiectul contractului îl poate forma și produsele viitoare determinabile de criteriile și obiecțiunile dumneavoastră, respectiv de bijuteriile personalizate, cum ar fi bijuteriile la comandă : verighete, inele afișate pe site-ul www.tiaraluxury.ro

II.5.Transmiterea comenzii se efectuează verbal, prin telefon și prin coșul de cumparaturi al site-ului www.tiaraluxury.ro, în condițiile în care comanda este completata în toate câmpurile cu datele dumneavoastră reale, astfel prezentul contract se consideră deja încheiat în cunoștință de cauză în conformitate cu  termenii și condițiile stipulate.

II.6.Produsele expuse pe site-ul www.tiaraluxury.ro vor putea fi studiate și discutate în detaliu cu specialiștii noștri, pentru a avea o viziune clară asupra produsului, privind unicitatea și autenticitatea lui, implicit și detaliile tehnice ale sale.

II.7. Modelul de comandă completat de către cumpărător cu datele sale personale reale, face parte integrantă din prezentul contract, va conține datele de identificare a bijuteriilor dorite de către cumpărător prin selectarea lor în câmpul electronic afișat, cu inserarea datei exacte de lansare a comenzii efective, termenul stabilit de câtre vânzător în capitolele următoare și confirmat de către cumpărător prin lansarea comenzii, precizând codul  și mărimea modelului dorit.

II.8.Vânzătorul recomandă măsurarea degetului cu instrumentul riglemas pentru o comandă precisă, definitivă și utilă cumpărătorului.

II.9.Comanda odată lansată prin intermediul tastei “trimite comanda” se consideră o acceptare expresă și fără echivoc din partea cumpărătorului, a tuturor termenilor și condițiilor prezentului contract, operațiune urmată de plata avansului în contul firmei și confirmarea telefonică a plății.

 

III. Prețul contractului  încheiat la distanță

III.1. Prețul este compus din contravaloarea aurului, pietrelor prețioase sau sintetice, costuri de producție, rezultând prețul final al bijuteriei, care variază de la un produs la altul, așa cum este afișat în cataloagele electronice, include și TVA 20%.  

III.2. Plata privind costurile expediției comenzii vor fi suportate integral de către firma TIARA LUXURY.

III.3.Pentru preluarea comenzii dumneavoastră, după lansarea acesteia așa cum a fost afișată pe site-ul www.tiaraluxury.ro, vânzătorul solicită anterior introducerii comezii în procesul de producție, în cazul unui produs confecționat pe bază de comandă, sau în situația livrării unui produs aflat în stoc, confirmarea verbală prin telefon a plații avansului în sumă de 500 lei produse confecționate pe bază de comandă și 50% din prețul produselor cu diamante disponibile în stoc, în contul afișat pe site, respectiv  RO09BTRL03201202270728XX deschis la BANCA TRANSILVANIA filiala Zalău.

III.4.Plata ramburs (diferența de preț) va fi efectuată numerar în lei, la valoarea menționată în comanda confirmată de către cumpărător în condițiile prezentului contract, în momentul preluării coletului cu produsul comandat.

III.5.Bijuteria comandată va fi insoțită de bonul fiscal, certificatul de garanție și calitate care fac parte integrantă din prezentul contract, adăugate coletului ce va fi livrat la adresa specificată de către cumpărător, odată cu lansarea comenzii prin servicii de curierat rapid.

III.6.Verighetele afișate pe site-ul www.tiaraluxury.ro sunt confecționate doar la comandă.

III.7.În ce privește bijuteriile cu diamante cumpărătorul se obligă să achite un avans de 50 % din prețul afișat.

III.8.Dacă după lansarea comenzii și achitării de către cumpărător a avansului de 50% din prețul final al bijuteriei, cumpărătorul nu achita prețul integral la primirea coletului, vânzătorul reține avansul cu titlul de reparare a prejudiciului produs prin nefinalizarea comenzii.

III.9.În cazul în care avansul de 500 lei din prețul bijuteriilor confecționate la comandă sau 50% din prețul bijuteriei cu diamante disponibile în stoc, nu se achitată în termen de 5 zile de la lansarea comenzii, contractul se considera încetat de drept.

III.10.Vânzătorul nu se face răspunzator de întârzierile, operațiunile de plăți și decontări interbancare eventual defectuoase oferite de serviciile interbancare.

III.11.Prețul recondiționării produsului deteriorat de către cumpărator va fi stabilit prin negociere în funcție de modul de deteriorare a produsului ( deteriorare parțială, sau totală).

 

IV. Garanția  

IV.1.Cumpărătorul este asigurat de toate garanțiile legale de conformitate, consacrate de prevederile O.G. nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, cu toate modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, cu toate modificările și completările ulterioare.

IV.2. Oferim garanția comercială de 30 de zile calculată de la data livrării produsului;

IV.3.Vânzătorul se obligă să livreze cumpărătorului bijuterii conforme cu prezentul contract de vânzare la distanță.

IV.4. Se consideră bijuterii conforme cu contractul încheiat în cazul în care bijuteriile:

 • corespund descrierii date de vânzător și posedă calitațile pe care le-am prezentat cumpărătorului în cataloagele electronice ca model;
 • corespund scopului special pentru care cumpărătorul le solicită, a descrierilor  lansate de cumparator prin comandă: măsuri, lățime, combinații de culori, gravură, montarea pietrelor sintetice sau prețioase, precum și respectarea numărului de pietre;  
 • titlul aurului este cel solicitat în bonul comandă 585 % sau 750%, respectiv 14 Karate sau 18 Karate;  
 • prezintă calitatea și performanța care sunt normale pentru produsele de același tip și la care cumpărătorul se poate aștepta în mod rezonabil, dată fiind natura produselor și ținându-se seama de orice declarații publice privind caracteristicile specifice ale produselor făcute de vânzător, producător sau reprezentantul acestuia în special în reclame sau prin etichetare;
 • garanția cuprinde mențiuni cu privire la drepturile conferite prin lege cumpărătorului – consumator și atestă în mod clar că aceste drepturi nu sunt afectate prin garanția oferită;

IV.5. Drepturile cumpărătorului - consumator:

 • în cazul unei neconformitați, cumpărătorul – consumator are dreptul ca produsele să fie repuse în conformitate, gratuit prin reparare sau înlocuire sau la o reducere de preț corespunzătoare ;
 • cumpărătorul – consumator poate cere vânzătorului în cazul neconformității produsului cu certificatul care îl însoțește (fără a fi deteriorat în vreun fel de către cumpărător prin întrebuințarea defectuoasă, prin acțiunea mecanică sau chimică ) să repare produsul sau să-l înlocuiască, în ambele cazuri gratuit, cu excepția cazurilor în care aceasta este imposibilă sau disproporționată;
 • orice reparație sau înlocuire se efectuează într-un termen de până la 30 zile lucrătoare în funcție de produs;  
 • cumpărătorul – consumator nu are dreptul de a cere rezoluțiunea contractului în cazul în care neconformitatea este minora;
 • anterior lansării comenzii aveți posibilitatea de a solicita informații suplimentare legate de produs la numărul de telefon 0743788787 de luni - vineri între orele 10,00 – 17,00, și/sau pe adresa www.tiaraluxury.ro;
 • cumpărătorul – consumator are dreptul de a fi informat în termeni simpli, ușor de înteleși, în mod corect, complet și exact asupra caracteristicilor produsului care dorește să-l achiziționat conform nevoilor, cerințelor și necesităților lui, beneficiind de indrumări și indicații pentru o “ PURTARE CORECTĂ A BIJUTERIEI”, în cazul solicitării unor modele care nu se pliază fizionomiei cumpărătorului – consumator;
 • garanția își pierde valabilitatea în cazul produselor deteriorate de cumpărător prin lovire, zgâriere, agățare, contact cu substanțe chimice (expunerea la soluții folosite în gospodărie, vopsea de păr, șampon cu parabeni) sau dacă defecțiunea s-a produs din pricina modului necorespunzător în care cumpărătorul a folosit sau a păstrat produsul. Comportamentul cumpărătorului se apreciază și luându-se în considerare instrucțiunile scrise în certificatul de garanție de către vânzător.

 

 

 

V. Condiții de valorificare a garanției

V.1.Cumpărătorul – consumator dacă își exercită dreptul de retur al produsului în cazurile și condițiile stipulate în prezentul contract, este obligat să returneze alături de produs, bonul fiscal și certificatul de garanție care-l însoțește, fără a fi intervenit în vreun fel asupra produsului, în caz contrar produsul este refuzat de către vânzător în vederea remedierii, reparării sau înlocuirii acestuia;

V.3. Predarea bijuteriilor pentru retur, ulterior notificarii vânzătorului, se va face la punctul de lucru din Zalău, Bulevardul Mihai Viteazu nr.14, bloc O 2- parter- Complexul “ GALERIILE MESEȘ” la Bijuteria TIARA (sub UPS) insoțită de copia cărții de identitate;

V.4. Dacă cumpărătorul – consumator nu aduce la cunoștința vânzătorului prin notificare și expediarea produsului către vânzător, în termenul legal,  lipsa de conformitate – vicii de fabricare -răspunderea vânzătorului nu mai poate fi angajată.

V.5.Garanția nu va fi datorată dacă defecțiunea s-a produs din pricina modului nepotrivit în care cumpărătorul a folosit sau a păstrat produsul. Comportamentul cumpărătorului se apreciază și luându-se în considerare instrucțiunile scrise care i-au fost comunicate de către vânzător.

 

VI. Termenul de predare și condiții de livrare a produselor

VI.1.Termenul de expediere este de 5 zile lucrătoare pentru fiecare produs aflat în stoc după lansarea comenzii și achitarea avansului menționat în articolele anterioare, și diferențiat în funcție de colecție pentru produsele confecționate la comandă.  

VI.2.Vânzătorul nu efectuează operațiuni în zilele de sărbătoare stabilite prin lege.  

VI.3.Răspunderea vânzătorului este înlăturată atunci când, din cauza unor calamități naturale sau orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, coletul nu poate ajunge la cumpărător în termenul stipulat în prezentul contract.

VI.4.Prin comanda lansată, cumpărătorul poate solicita modificarea perioadei de confecționare în cazul în care ar justifica un interes personal legitim, absolut necesar în situația în care vânzatorul faptic poate îndeplini această modificare.

 

VII. Procedura de returnare a produselor

VII.1.Cumpărătorul poate denunța unilateral prezentul contract după notificarea scrisă și transmisă vânzătorului în termen de 14 zile calendaristice de la primirea efectivă a produsului ce urmează a fi returnat.

VII.2.Această procedură nu este valabilă in cazul produselor fabricate la comandă sau personalizate în mod clar și a celor cu diamante, precum și în situația în care produsele au fost deteriorate.

VII.3.Numai în situația în care produsul nu corespunde din punct de vedere calitativ, fără a fi deteriorat prin întrebuințarea defectuoasă de către cumpărător, purtare, sau nu a fost supus acțiunilor mecanice sau chimice, poate fi returnat în termen de 14 zile calendaristice calculate de la data preluării produsului, ulterior notificării vânzătorului;

VII.4.Orice produs comandat poate suferi modificări, combinații de culori, adăugare/renunțare la pietre, sau adăugare/renunțare gravură, în intervalul de timp de la lansarea comenzii, până la intrarea în producție a produsului comandat;  

VII.5.În situația în care produsul a fost deteriorat de către cumpărător (bijuteria a fost expusă la soluții chimice, proasta întrebuințare, purtare defectuoasă, etc.) poate fi recondiționat contra cost prin negociere urmare a vizualizării defectelor.

VII.6.Taxa de returnare a coletului va fi suportată exclusiv de către cumpărător, iar în situația în care cumpărătorul nu se conformează, coletul nu va fi acceptat de către vânzător.

VII.7. În situația în care un cumpărător a mai beneficiat de procedura de retur al produselor noastre, procedura fiind repetitivă, cu scuzele de rigoare suntem nevoiți a refuza orice comandă ulterioară a acestora, având înțelegerea că în această situație, cumpărătorul se face vinovat de rea-credință.

VII.8. Pentru eventualele nelămuriri cu privire la procedura de retur a produselor, vă rugăm să  apelați la serviciile telefonice în vederea clarificării situației, în ipoteza în care există nelămuriri.

VII.9. Cheltuielile privind returnarea produselor comandate vor fi suportate exclusiv de către cumpărător, așa cum prevede O.G. nr.130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, cu toate modificările și completările ulterioare.

VII.10. Cumpărătorul se obligă să respecte necondiționat procedura de retur al produsului așa cum a fost prezentat, odată cu lansarea comenzii.

VII.11.Suma reprezentând plata prețului produsului, achitată de către cumpărător, va fi returnată acestuia în termen de 30 de zile lucrătoare, de la data primirii produsului în retur, după verificarea acestui produs, doar dacă produsul prezintă deficiențe de fabricație din punct de vedere calitativ, în caz contrar produsul va fi retrimis pe cheltuiala cumpărătorului la adresa de domiciliu al acestuia sau adresa indicată în comanda lansată si finalizată prin serviciul de curierat rapid.

VII.12. Persoanele juridice nu beneficiază de politica de retur.

VII.13. Dacă cumpărătorul nu notifică vânzătorul și nu returnează produsul în termen de 14 zile calendaristice de la primirea coletului, prin semnatura dată serviciului de curierat rapid, prezentul contract se consideră încheiat în condițiile și în termenii stipulați. Orice demers făcut peste acest termen, poarta răspunderea exclusivă a cumpărătorului asupra produsului riscul contractului fiind suportat de către acesta,  vânzătorul este absolvit de orice răspundere se consideră că și-a îndeplinit obligațiile contractuale cu bună – credință, conform termenilor și condițiilor stipulate.

 

VIII. Drepturile și obligațiile vânzătorului

VIII.1.Obligațiile principale ale vânzătorului constau în transmiterea proprietății produsului, predarea efectivă a produsului și garantarea cumpărătorului, conform condițiilor și prevederilor prezentului contract.

VIII.2. Predarea produsului se face prin punerea bunului vândut la dispoziția cumpărătorului în termenii și condițiile prezentului contract, împreuna cu tot ceea ce este necesar, după împrejurări, pentru exercitarea liberă și neîngrădită a posesiei (a bonului fiscal, certificatul de calitate/ garantie,instructiunile de utilizare a produsului, și după caz certificatul pentru diamante).

VIII.3. Vânzătorul în calitate de reprezentat al firmei își rezervă dreptul de a modifica conținutul site-ului și a link-ului – TERMENI ȘI CONDIȚII – fără o notificare prealabila a utilizatorilor.

VIII.4. Dacă cumpărătorul a obținut un beneficiu anterior uzării procedurii de retur, vânzătorul are dreptul să scadă din preț o sumă corespunzătoare acestui beneficiu.

VIII.5.Vânzătorul nu garantează produsul față de orice dobânditor subsecvent al acestuia.

VIII.6.Pentru garantarea obligației de plată a prețului, în cazurile in care cumpărătorul întârzie plata integrală a produsului vânzătorul beneficiază de un privilegiu.

VIII.7.Când cumpărătorul nu a plătit, vânzătorul este îndreptățit să obțină executarea silită a obligației de plată.

VIII.8.Vânzătorul nu își sumă responsabilitatea pentru motivele tehnice legate de nefuncționarea site-ului, pierderea datelor utilizatorului, deteriorarea produsului de către terți, sau cumpărător;

VIII.9 Dacă comanda a fost lansată și avansul a fost depus în cont de către cumpărător, prețul produsului rămâne neschimbat, indiferent fluctuația prețului aurului la bursă.

VIII.10.Vânzătorul se obligă să respecte prevederile acestui contract și ale comenzii lansate de către cumpărător.

 

IX. Obligațiile cumpărătorului

IX.1.Să transmită corect detalii despre produsul comandat: mărime, culoare, gravură.

IX.2.Să depună avansul în contul firmei după finalizarea tuturor detaliilor legate de comandă.

IX.3.Să preia produsul comandat și să plătească diferența  contravalorii bijuteriei la primirea coletului.

IX.4.Cumpărătorul se obligă să ia la cunoștință prevederile prezentului contract, a certificatului de garanție precum și a termenilor și condițiilor contractuale.

IX.5.Cumpărătorul se obligă întocmai la respectarea politicii de returnare a produsului comandat, acceptând condițiile menționate în capitolele anterioare.

IX.6.Să nu furnizeze informații false despre identitatea sa;

 

RECOMANDĂRI/ INTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A BIJUTERIILOR

 • în timpul activităților casnice, în timpul somnului nu purtați bijuterii;
 • păstrarea bijuteriilor într-o casetă, protejâ-du-le de lovire;
 • nu purtați bijuterii în ștrand-uri;
 • renunțați la purtarea bijuteriilor goale în interior în împrejurări care le-ar putea deteriora prin lovire, deoarece aceste defecțiuni nu pot fi remediate;
 • protejați bijuteriile de praf, umiditate parfumului, fixativului și vopselelor de păr;
 • evitați contactul direct cu soluții chimice folosite în gospodărie;
 • curățarea bijuteriilor acasă poate duce la zgârierea și deteriorarea lor;
 • perlele și pietrele cu duritate mică nu rezistă șocurilor mecanice;
 • pietrele cad nu pentru că nu sunt țintuite bine, ci pentru că sunt lovite;

 

X. Principii de confidențialitate

X.1.Firma noastră garantează și protejează drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viața intimă, familială și privată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal așa cum se prevede în Legea nr.677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu carater personal și libera circulație a acestor date, a Legii nr.365/2002 privind comerțul electronic

X.2.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate cu bună – credință potrivit sferei de activitate , sunt stocate într-o formă care să permită identificarea dumneavoastră pe durata necesară vânzării;

X.3.Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate cu consimțământul expres al dumneavoastră în vederea îndeplinirii obligației noastre;

X.4.La încheierea operațiunilor de prelucrare și după finalizarea tuturor operațiunilor prevăzute de prezentul contract datele dumneavoastră personale sunt anonimizate sau/și distruse;

X.5.Orice atac al site-ul firmei www.tiaraluxury.ro și implicit ale datelor dumneavoastră personale sunt condiderate o tentativă de distrugere și fraudare, ne dă dreptul să intreprindem demersuri pentru urmărirea și cercetarea penală împotriva celor care atentează la proprietatea noastră și la datele personale ale dumneavoastră.

 

XI.Cauze exoneratoare de răspundere

XI.1.Răspunderea vânzătorului este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forța majoră sau de cazul fortuit. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs;

XI.2. Se exclude răspunderea noastră pentru prejudiciile cauzate printr-o simplă imprudență sau neglijență.

XI.3. Eventualele greșeli de tipar și/sau scrierea acestuia postat pe site, nu ne obligă în vreun fel;

XI.4. Cataloagele electronice în care sunt captate produsele noastre, nu ne obligă în materie comercială față de nicio persoană;

 

XII. Alte prevederi

XII.1.In materia dreptului comercial al afacerilor, domină principiul libertății depline a probațiunii obligațiilor;

XII.2.Prețurile practicate urmare a fluctuațiilor aurului pe piața, imaginile produselor noastre, ofertele pe care le lansăm, pot fi schimbate, fără o notificare prealabilă;

 

XIII. Litigii

XIII.1.Dacă s-au ivit neînțelegeri de mică amploare astfel încât să nu producă efecte majore părților obligate la respectarea termenilor și condițiilor stabilite de prezentul, se vor încerca a fi soluționate pe cale amiabilă într-un termen rezonabil de 10 zile lucrătoare;

XIII.2.Orice litigiu născut din aplicarea acestui contract este supus legislației române, în vigoare, precum și orice diferend apărut între vânzător și cumpărător și terții aparținători va fi soluționat în consonanță cu prezentul și conform legilor române în materie;

XIII.3.Obligațiile neexecutate în conformitate cu prezentul contract, atrage rezoluțiunea de drept fără intervenția instanței, fără punerea în întârziere a celui care nu și-a executat obligația și se poate executa de îndată.

XIII.4.Concomitent cu lansarea comenzii cumpărătorul acceptă fără obiecțiuni termenele și condițiile stipulate, expuse pe site-ul nostru, conferindu-le valoarea unui contract valabil încheiat între părțile participante la operațiunile de vânzare – cumpărare la distanță.

 

XIV.Dispoziții finale

XIV.1.Clauzele prezentului contract se interpretează în sensul în care pot produce efecte, iar nu în acela în care nu ar putea produce niciunul;

XIV.2.Acceptarea acestor condiții și termeni de către cumparator  își asumă în totalitate,  drepturile și obligațiile ce decurg din cumpărarea on-line al produselor, prin magazinul virtual www.tiaraluxury.ro.